Informace úsporný tarif, zastropování cen

Vážení klienti,

úsporný tarif pro rok 2023 byl zrušen, resp. plně nahrazen zastropováním cen el. energie a plynu.

Týká se to tedy i plánovaného příspěvku na úhradu nákladů za teplo a příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody, které se měly vztahovat na bytové domy. Tyto příspěvky tedy nebudou vypláceny a proto ani není třeba dodavatelům tepla nebo provozovatelům distribuční soustavy posílat údaje k uplatnění příspěvků.

Cena za silovou elektřinu bude zastropována na 5,- Kč/kWh bez DPH, tedy 6,05 Kč/kWh s DPH.

U plynu bude cenový strop na komoditní složku ceny ve výši 2,50 Kč/kWh, tedy 3,025 Kč/kWh s DPH.

Zastropování cenu plynu platí i pro výrobu tepla, tj. týká se i bytových domů s vlastní kotelnou a tepláren, které dodávají teplo domácnostem.