Obhlídka stoupaček – zpřístupnit vstup do bytů

Vážení sousedé,

v listopadu 2019 proběhne realizace fixace svislých stoupaček a výměna kompenzátorů v našem domě. Podmínkou realizace je nutná obhlídka stoupaček v jednotlivých bytových jednotkách. Prohlídku provedou pracovníci f. ENBRA, která provede celou zakázku.
 
Z výše uvedeného důvodu je nutné zpřístupnit bytové jednotky, aby mohli pracovníci f. ENBRA celou zakázku realizovat.
 
JE NUTNÉ ZPŘÍSTUPNIT VSTUP DO BYTOVÝCH JEDNOTEK NA PATRECH 1 + 3 + 5 + 7 + 9
 
V PONDĚLÍ 21.10.2019 mezi 19:00 – 20:00 hodinou.
 
Prosíme všechny majitele i nájemníky jednotlivých bytů v celém domě o součinnost, protože v případě nevyhovujících montážních otvorů mohou zaměstnanci f. ENBRA navštívit byty i v jiných patrech.
 
Mějme prosím všichni na paměti důležitost celé akce a zejména její rychlou realizaci v zájmu nás všech.
 
Předem děkujeme všem za spolupráci, pochopení a vstřícnost.