Zápis ze schůze shromáždění 8.11.2020 – per rollam

Vážení sousedé,
na webové stránky byl nahrán zápis ze schůze shromáždění ze dne 8. 11. 2020

Více zde