Orgány společenství

Jsou:

  • shromáždění
  • výbor společenství
  • kontrolní komise

Výbor společenství

  • tvoří všichni členové společenství (vlastníci)

Výbor společenství

  • Předseda: Ing. Lukáš Brát, MBA
  • Místopředseda: Rostislav Varecha
  • Člen: Ing. Lenka Votavová, Ph.D.

Kontrolní komise
Člen:
Člen:
Člen: