Rozhodnutí metodou per rollam

Vážení vlastníci,

doručili jsme Vám emailem nebo do poštovní schránky formuláře k vyplnění usnesení. Všechny podklady jsou ke stažení na webových stránkách SVJ nebo jsou vyvěšeny na nástěnce.

více zde